Chrono さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
ローマ ベストスコア 380仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1484 0 1 209 2011-07-04 00:17:35
ローマ 対戦履歴 1537 13 35 324 2011-07-04 00:31:49


 
copyright (c) BatType 問合せ