Vithly さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページhttp://vs8.org/
コメントそろそろ引退。

一人プレイ成績
ローマ ベストスコア 362仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
ローマ 対戦履歴 1594 2189 1294 308 2006-12-11 16:46:25


 
copyright (c) BatType 問合せ