gonzo1231 さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 258仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1538 4 1 225 2010-10-14 00:55:34
ローマ 対戦履歴 1500 0 0 2009-07-17 12:01:37


 
copyright (c) BatType 問合せ