mayora13 さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
ローマ ベストスコア 242仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1500 0 0 2007-09-02 12:37:11
ローマ 対戦履歴 1486 1 2 160 2007-09-02 12:36:48


 
copyright (c) BatType 問合せ